Supplerende ernæring

Mange indlagte patienter og ældre i primærsektoren vil kunne klare sig med almindelig mad og drikke. 

For nogle - særligt de der er småtspisende og i ernæringsrisiko - vil der dog ofte være brug for supplerende ernæring i form af energi- og proteinrige drikke,  sondeernæring og parenteral ernæring. 

Uanset kostform er mellemmåltider af stor betydning for at sikre et tilstrækkeligt energiindtag. Mellemmåltiderne for de småtspisende bør udgøre ca. 50% af den samlede energiindtagelse. 

Fagligt opdateret i 2023