Syge ældre

Ældre, der indlægges på sygehus, har ofte nedsat appetit og kan samtidig have et lavt BMI og/eller haft et uplanlagt vægttab inden indlæggelsen. 

Ældre patienter vil derfor i forbindelse med indlæggelse blive opsporet med henblik på mulig ernæringsrisiko. 

Ved identifikation af ernæringsrisiko vil der være indikation for at igangsætte en ernæringsbehandling, blandt andet bestående af Sygehuskost eller Kost til småtspisende  

Er fagligt opdateret i 2022