Sygehuskost til ældre

Ældre, der indlægges på sygehus, kan have lavt BMI og/eller haft et uplanlagt vægttab inden indlæggelsen.

Sammen med den akutte sygdom, der har forårsaget indlæggelsen, vil det betyde, at de fleste ældre på sygehus vil være i ernæringsrisiko.

De vil derfor have gavn af en ernæringsindsats, blandt andet bestående af Kost til småtspisende og/eller Dysfagi diæt (Kost med modificeret konsistens).

Ældre patienter med underernæring og/eller uplanlagt vægttab kan have behov for Individuel ernæringsbehandling.

Er fagligt opdateret i 2016