Sygehuskost til andre kulturer

Sygehuskost til andre kulturer består i anvendelse/udelukkelse af fødevarer med henblik på at tilgodese kostreglerne inden for den enkeltes religiøse overbevisning og kulturelle tradition.

Sygehuskost til patienter fra andre kulturer følger anbefalingerne for Sygehuskost med undtagelse af visse fødevaregrupper. Dette gælder især produkter baseret på svinekød.

Læs mere i anbefalingerne for Sygehuskost.

Valg af Sygehuskost til patienter fra andre kulturer inddeles her i tre grupper: Pakistansk, Somalisk og Tyrkisk Sygehuskost.

Indikation

Ordineres til patienter fra andre kulturer* som har en nedsat kostindtagelse på indlæggelsestidspunktet eller har risiko for at få en nedsat indtagelse under indlæggelsen.

Patientens ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved en ændring af den ernæringsrisiko.

Læs mere under opsporing.

* Her begrænset til muslimske patienter fra Pakistan, Somalia og Tyrkiet.

Mål for behandlingen

Sygehuskost til andre kulturer skal medvirke til at genoprette eller opretholde patientens ernæringstilstand således, at underernæring undgås.

Principper

Sygehuskost til andre kulturer består i anvendelse/udelukkelse af fødevarer med henblik på at tilgodese kostreglerne inden for den enkeltes religiøse overbevisning og kulturelle tradition.

Kosten har et højere indhold af fedt og protein og et lavere indhold af kulhydrat og kostfibre end Normalkost til andre kulturer.

Da patienterne ofte har nedsat appetit, er det nødvendigt at indtage mere energi og protein i en mindre mængde mad med henblik på at sikre en tilstrækkelig protein- og energiindtagelse.

Sygehuskost til andre kulturer er således ikke et forbillede for raskes kostvaner.

Madens konsistens kan have stor betydning, hvis patienten er svækket eller af anden grund ikke er i stand til at spise fast føde. Dysfagi diæt (Kost med modificeret konsistens) kan da være en løsning.

Energi - og proteinindholdet i kosten skal svare til patientens aktuelle behov. Læs mere under Energi- og proteinbehov

Energiprocentfordeling for planlægning af Sygehuskost ser således ud:

Energiprocentfordeling for Sygehuskost
Vis indhold Skjul indhold
Protein Fedt Kulhydrat

18 E%

Hvis patienten har et proteinbehov, der er højere end 1,5 g pr kg kropsvægt, er energibehovet også højere.

I så fald skal kostens E% fra protein ikke øges, men kosten skal have en øget energi- og næringsstoftæthed

40 E%

Inkl. mindst 3 E% n-6 og n-3 fedtsyrer, heraf 0,5 E% fra n-3 fedtsyrer

42 E%

Sukker kan indgå i den nødvendige mængde

Kostfibre: Højst 2 g pr. MJ (15-20 g dagligt), hvilket svarer til ca. 2/3 af indholdet i Normalkosten.

Der kan evt. suppleres med kostfibertilskud, fx hvedeklid eller loppefrøskaller

Væske: Den totale væskeomsætning anslås til 30-40 ml pr. kg legemsvægt. Væskebehovet øges ved feber, opkastninger, diarré og forbrændinger.

Læs mere under Væskebehov

Fordeling af måltider

Sygehuskost til andre kulturer er sammensat af 3 hovedmåltider og 2-3 Mellemmåltider

Forslag til fordeling af daglig energiindtagelse
Vis indhold Skjul indhold
Morgenmad Frokost Aftensmad Mellemmåltider
20-25 % 20-25 % 25-30 % 15-30 %

I andre kulturer er der generelt ikke tradition for at spise mellemmåltider som i Danmark. Derimod er der generelt tradition for at spise morgenmad samt to, ofte varme måltider, hvor aftensmåltidet er hovedmåltidet.

Det er derfor væsentligt at imødekomme den pågældende madkultur, hvis indsatsen skal lykkes.

Valg af fødevarer

Læs mere under de specifikke kostformer:

Er fagligt opdateret i 2016