Sygehuskost til børn og unge

Alle indlagte børn og unge er i stor risiko for at udvikle/allerede have udviklet ernæringsrisiko.

Det er derfor vigtigt, at barnet får positive oplevelser med maden og at glæden ved at spise prioriteres højt.

Et trygt spisemiljø opnås blandt andet ved, at en af forældrene spiser sammen med det indlagte barn. Det kan desuden være en fordel, at forældrene medbringer mad til barnet, fordi mors/fars mad giver tryghed.

For en del børn er måltiderne noget ‘intimt’, og unødig indblanding fra personalets side kan ødelægge lysten til at spise.

Ernæring af syge børn og unge er en ressourcekrævende tværfaglig opgave, som må inddrage barnet, dets forældre, køkken- og plejepersonale, kliniske diætister samt læger.

Indikation

Kostform vælges på grundlag af barnets/den unges tilstand, alder, sædvanlige kostvaner, struktur og konsistens, appetit og eventuelle spiseproblemer, som fx nedsat synkeevne. Kostformen skal være alderssvarende og appetitvækkende, samtidig med at energi- og proteinbehov dækkes. 
Der kan ordineres følgende kostformer til børn og unge: 
• Alderssvarende Normalkost  
• Alderssvarende næringstæt kost  
• Medicinske ernæringsdrikke  
• Sondeernæring (Enteral ernæring)  
• Parenteral ernæring  
• Kombinationer af ovenstående 

Er fagligt opdateret i 2022