Sygehuskost til børn og unge

Alle indlagte børn og unge er i stor risiko for at udvikle/allerede have udviklet ernæringsproblemer.

Det er derfor vigtigt, at barnet får positive oplevelser med maden og at glæden ved at spise prioriteres højt.

Et trygt spisemiljø opnås blandt andet ved, at en af forældrene spiser sammen med det indlagte barn. Det kan desuden være en fordel, at forældrene medbringer mad til barnet, fordi mors/fars mad giver tryghed.

For en del børn er måltiderne noget ‘intimt’, og unødig indblanding fra personalets side kan ødelægge lysten til at spise

Ernæring af syge børn og unge er en ressourcekrævende tværfaglig opgave, som må inddrage barnet, dets forældre, køkken- og plejepersonale, kliniske diætister samt læger.

Indikation

Til syge børn (0-17 år) findes der ikke nogen officiel screeningsmetode. Der tages udgangspunkt i barnets alder og sygdom ved valg af kostform eller diæt.

Er fagligt opdateret i 2016