Tilskud til ernæringspræparater

Indikation

Patienter der efter udskrivelsen fortsat har brug for ernæringspræparater kan få et økonomisk tilskud, hvis der er indikation for det. 

Efter sundhedsloven ydes tilskud til sondeernæring, medicinske ernæringsdrikke og visse andre ernæringspræparater. Det offentlige tilskud dækker 60 pct. af prisen, mens de resterende 40 pct. af prisen, udgør borgerens egenbetaling. 

Tilskuddet er uafhængigt af borgerens indkomst- og formueforhold.

Der findes en liste over de tilskudsberettigede præparater på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Hvornår gives der tilskud? 

For at opnå tilskud skal ernæringspræparatet være ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.  

Personer med svær sygdom, der medfører, at de ikke kan synke eller optage almindelig kost, kan have behov for ernæringspræparater, der evt. indtages gennem sonde. Ved alvorlig svækkelse forstås tilstande evt. efter forudgående alvorlig sygdom, hvor personen efter lægens vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for næringsstoffer. 

Hvornår gives der ikke tilskud 

Ernæringspræparater til småtspisende ældre er ikke omfattet af tilskudsordningen. Ernæringsrådgivning givet af diætist må her anses for at være et bedre tilbud. 

Forebyggende behandling af allergi hos spædbørn er ikke omfattet af tilskudsordningen. 

Produkter som f.eks. kulhydratpulvere, proteinpulvere, øvrige energi- og proteindrikke og kosttilskud, naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og andre produkter under lægemiddelloven er heller ikke omfattet.  

Er fagligt opdateret i 2023