Vegetarisk Normalkost

De beskrevne vegetarkostformer tager alle udgangspunkt i anbefalingerne for Normalkost.

Til voksne vegetarer i ernæringsmæssig risiko eller i risiko for underernæring – fx  ældre på plejehjem eller i hjemmepleje − bør Vegetarkosten følge principperne for Kost til Småtspisende eller Sygehuskost.

Der eksisterer mange former for Vegetarkost, men i de følgende afsnit er det kun de hyppigst forekommende, som vil blive belyst:

Alle typer af vegetarkost har det til fælles, at de i større eller mindre grad udelukker animalske produkter fra kosten.

Vegetarer vælger oftest deres livsstil af etiske årsager og hensyn til dyrevelfærd, men også sundhed og miljø spiller en vigtig rolle i vegetarers valg af kost. Den vegetarkost, der serveres i offentligt regi, skal følge de officielle retningslinjer med hensyn til indhold af næringsstoffer.

Forskellige former for vegetarkost
Vis indhold Skjul indhold
Lakto-ovo-vegetar Spiser mælkeprodukter og æg
Ovo-vegetar Spiser æg, men ikke mælkeprodukter
Lakto-vegetar Spiser mælkeprodukter, men ikke æg
Veganer Spiser udelukkende vegetabiler

Er fagligt opdateret i 2016