Voksne fra andre kulturer med diabetes

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Personer med type 1- eller type 2-diabetes, som kommer fra andre lande med en anden madkultur, ordineres Diabetesdiæt til andre kulturer. Kost til andre kulturer består i anvendelse/udelukkelse af fødevarer med henblik på at tilgodese kostprincipperne inden for den enkeltes religiøse og kulturelle tradition

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018