Voksne fra andre kulturer, med normalvægt og uden ernæringsmæssige risikofaktorer

Raske voksne med anden etnisk baggrund end dansk samt syge voksne med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke er i ernæringsrisiko, anbefales Normalkost til andre kulturer*.

Normalkost til andre kulturer består i anvendelse/udelukkelse af fødevarer med henblik på at tilgodese kostprincipperne inden for den enkeltes religiøse og/eller kulturelle tradition.

Normalkost til andre kulturer skal medvirke til at sikre en tilstrækkelig energi- og næringsstofindtagelse, der dækker den enkeltes behov.

Vegetarkost kan være et acceptabelt tilbud til personer med en anden kulturbaggrund.

Valg af kost til personer fra andre kulturer inddeles i:

* Her begrænset til muslimer fra Pakistan, Somalia og Tyrkiet.

Er fagligt opdateret i 2018