Voksne med diabetes og nyresygdom

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Personer med type 1- eller type 2-diabetes og uræmi ordineres en kombinationen af diætprincipperne ved diabetes og uræmi. Hvor disse adskiller sig bør diætprincipperne ved uræmi prioriteres højest (Nyresygdom). Der skal dog i videst muligt omfang tages hensyn til, at indholdet af simple kulhydrater ikke bliver for højt i kosten, samt til typen af fedtkvalitet.

Diabetespatienter med lang fremskreden nyreinsufficiens er ofte i dårlig ernæringstilstand.

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018