Voksne med diabetes og nyresygdom

Er under opdatering – se FaKD s rammeplan for Ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Personer med type 1- eller type 2-diabetes og uræmi ordineres en kombinationen af diætprincipperne ved diabetes og uræmi. Hvor disse adskiller sig bør diætprincipperne ved uræmi prioriteres højest (Nyresygdom). Der skal dog i videst muligt omfang tages hensyn til, at indholdet af simple kulhydrater ikke bliver for højt i kosten, samt til typen af fedtkvalitet.

Diabetespatienter med lang fremskreden nyreinsufficiens er ofte i dårlig ernæringstilstand.

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018