Voksne med gestationel diabetes

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Gravide kan udvikle diabetes i forbindelse med graviditeten (typisk i 30.-34. graviditesuge). En overvejende del af kvinderne vil have overvægti. Kvinder med gestationel diabetes har ofte kun en kort periode, hvor diabetesdiæt er ordineret. En kostanamnese vil give et konkret bud på, hvilke diætprincipper der skal prioriteres. Kostrådene ved diabetes kan også være til gavn for kvinder med overvægt efter fødslen. Energibehovet forøges med ca. 1,4 MJ per dag i 2. trimester og ca. 2,2 MJ per dag i 3. trimester. Diætens energiindhold øges under hensyntagen til, at patientens energibehov dækkes samtidig med en kontrolleret vægtstigning.

Energireduceret diæt bør kun iværksættes under lægelig overvågning.

Gravide har et øget behov for en række vitaminer og mineraler. Desuden er der enkelte fødevarer, der bør indtages i begrænset mængde af gravide (Normalkost til gravide). Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten– også efter fødslen (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018