Voksne med hjertekarsygdom

Voksne med hjertekarsygdom og/eller forhøjet indhold af lipider i blodet

Personer med hjertekarsygdom og/eller forhøjet indhold af total-kolesterol, LDL-kolesterol og/eller triglycerid i blodet samt nedsat HDL-kolesterol, og som ikke er i ernæringsrisiko, ordineres Fedt- og kolesterolmodificeret diæt.

Fedt- og kolesterolmodificeret diæt er baseret på de samme kostprincipper og kostråd som De nordiske næringsstofanbefalinger og De officielle kostråd. Under indlæggelsen kan patienten derfor tilbydes Normalkost.

Patientens ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved ernæringsrisiko.

Læs mere under opsporing.

Patienter, der skal være indlagt længe, og patienter med nydiagnosticeret hjertekarsygdom, kan med fordel ordineres samtale med klinisk diætist med henblik på en Individuel diætbehandling.

Patienter med svær overvægt og hjertekarsygdom og/eller dyslipidæmi, og som ikke er i ernæringsrisiko, bør ordineres Energireduceret diæt.

Patienter med hjertekarsygdom, som har en nedsat kostindtagelse på indlæggelsestidspunktet eller har risiko for at få en nedsat indtagelse under indlæggelsen, bør ordineres Sygehuskost.

Patienter med hjertekarsygdom, som er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige at de har/forventes at få en Screening score ≥3, bør altid ordineres Individuel ernæringsbehandling evt. ved klinisk diætist.

Er fagligt opdateret i 2018