Voksne med nedsat tygge-synkeevne

Personer med nedsat tygge-synkeevne (øvre dysfagi) skal tilbydes Dysfagidiæt.

Madens konsistens bør være tilpasset den enkeltes funktionsevne og ernæringsbehov for at sørge for en sikker, effektiv og tilstrækkelig indtagelse af energi, protein og øvrige næringsstoffer. Dette er vigtigt, idet denne gruppe kan have stor risiko for ernæringsproblemer.

Bemærk: Personer i ernæringsmæssig risiko med tygge- og synkeproblemer, der er gravide eller ammer, der har anden etnisk baggrund end dansk, eller der lider af psykisk sygdom eller diætkrævende sygdom, bør henvises til klinisk diætist med henblik på en individuel tilrettelæggelse af kosten (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018