Voksne med overvægt og med hjertekarsygdom og/eller dyslipidæmi

Til patienter med overvægt og forhøjet BMI (WHO tabel) skal energiindholdet reduceres, indtil den ønskede vægt er nået, se Energireduceret diæt.

Den energireducerede diæt ordineres til patienter med overvægt og med hjerte-/karsygdom og/eller dyslipidæmi, som ikke er i ernæringsrisiko, hvilket vil sige at de har en Screening score = 0.

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018