Voksne med prægestationel diabetes

Der henvises til Fagligt selskab af kliniske diætisters (FaKD) Rammeplan for ernærings- og diætbehandling af voksne med type 2-diabetes her.

Bemærk, at arbejdsgruppen bag rammeplanen har været i løbende dialog med Diabetes Nutrition Study Group (DNSG), som er en del af European Association for the Study of Diabetes (EASD), med henblik på at inddrage DNSG’s anbefalinger, men DNSG har valgt at udsætte deres arbejde til juni 2021 pga. COVID-19.

Diætbehandling hos gravide og ammende med type 1- og type 2-diabetes skal være med til at sikre, at blodglukose er så tæt på det normale som muligt helst i et par måneder inden konceptionen og under hele graviditeten. Det betyder øget opmærksomhed mht. diæten og evt. ændring af insulindosis, se Diabetesdiæt ved prægestationel diabetes. Energibehovet forøges med ca. 1,4 MJ per dag i 2. trimester og ca. 2,2 MJ per dag i 3. trimester. I perioden hvor der ammes, stiger energibehovet ligeledes med højst 2,0 MJ pr. dag. Diætens energiindhold øges under hensyntagen til, at patientens energibehov dækkes samtidig med, at patienten skal have mulighed for at tabe i vægt efter fødslen. Gravide har et øget behov for en række vitaminer og mineraler. Desuden er der enkelte fødevarer, der bør indtages i begrænset mængde af hhv. gravide (Normalkost til gravide) og ammende (Normalkost til ammende).

Der bør tages kontakt til klinisk diætist med henblik på individuel tilrettelæggelse af kosten (Individuel diætbehandling).

Er fagligt opdateret i 2018