Voksne med psykisk sygdom

Voksne med en psykiatrisk diagnose, som ikke er i ernæringsrisiko, anbefales at følge Normalkosten.

Personer med en psykiatrisk diagnose har oftere end almenbefolkningen usunde kostvaner. Den psykiske sygdom og bivirkninger i forbindelse med den medicinske behandling kan gøre det vanskeligt at opretholde en hensigtsmæssig livsstil eller at ændre livsstil i en sundere retning. Svær overvægt er et udbredt problem og samtidig er personer med psykisk sygdom mere disponeret for somatiske sygdomme som fx. hjerte-karsygdomme eller type 2 diabetes.

Ernæringstilstanden bør følges, så der let kan gribes ind ved en ændring i den ernæringsmæssige risiko.

Læs mere under opsporing. 

Er fagligt opdateret i 2018