Vegetarer, som er normalvægtige voksne og uden ernæringsmæssige risikofaktorer