Voksne fra andre kulturer, som er normalvægtige og uden ernæringsmæssige risikofaktorer

Raske voksne med anden etnisk baggrund end dansk samt syge voksne med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke er i ernæringsmæssig risiko, anbefales Normalkost til andre kulturer*.

Normalkost til andre kulturer består i anvendelse/udelukkelse af fødevarer med henblik på at tilgodese kostprincipperne inden for den enkeltes religiøse og/eller kulturelle tradition.

Normalkost til andre kulturer skal medvirke til at sikre en tilstrækkelig energi- og næringsstofindtagelse, der dækker den enkeltes behov.

Vegetarkost kan være et acceptabelt tilbud til personer med en anden kulturbaggrund.

Valg af kost til personer fra andre kulturer inddeles i:

* Her begrænset til muslimer fra Pakistan, Somalia og Tyrkiet.

Sidst opdateret: 2019