Individuel diætbehandling

Indikation

Ordineres til patienter, der er indlagt på sygehus eller er tilknyttet primærsektoren, samt ældre i primærsektoren der har fået diagnosticeret en diætkrævende sygdom.

Individuel diætbehandling kan være en del af den øvrige behandling eller eneste behandling.

Diætbehandling ved klinisk diætist
En klinisk diætist er eneste faggruppe, der er uddannet og autoriseret til at varetage diætetisk behandling.

Mål for behandlingen

En individuel diætbehandling har til formål, at patienten kan opretholde/genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand med baggrund i den aktuelle diæt.

Grundlaget for en individuel diætbehandling er beskrevet i Rammeplan for individuel ernæringsterapi: Foreningen af kliniske diætister

Principper

Et individuelt behandlingsforløb af personer med behov for diæt omfatter dataindsamling (herunder bl.a. kostanamnese), analyse, planlægning, handling dvs. individuel diætvejledning (inkl. evt. individuel diætplan med udgangspunkt i kostanamnesen) og evaluering gennemført af klinisk diætist*.

Individuel diætbehandling er en individuel orienteret samtale med klinisk diætist om baggrunden for diætprincipperne samt deres anvendelse i praksis.

Enhver individuel diætvejledning skal følges op med henblik på justering af diætbehandlingen og patientens compliance .

Behovet for antal opfølgende konsultationer vurderes i forhold til den enkelte patient.

Det kan være aktuelt at fravige gældende diætprincipper m.h.t. energi-procent fordeling, hvis patienten har haft et uønsket vægttab og ernæringstilstanden skal genoprettes, og/eller der er tygge/synkeproblemer. F. eks øget fedtindhold i en Diabetesdiæt eller mindre fibre i en Fedt og kolesterolmodificeret diæt end anbefalet.

* Sundhedsstyrelsen anvender begrebet ’ernæringsindsats’ som en overordnet betegnelse for indsatser og tilbud på ernæringsområdet. Termen ’diætbehandling’ er typisk målrettet patienter, herunder borgere med kronisk sygdom, mens ’kostvejledning typisk er målrettet raske. Diætbehandling omfatter elementer som individuel identifikation af risikofaktorer, vurdering af behov og ernæringsplan, individuel handling (’diætvejledning’), monitorering, evaluering og opfølgning samt dokumentation af alle led i indsatsen. Kostvejledning omfatter vejledning om de officielle kostråd, herunder sunde mad- og måltidsvaner, der suppleres med de gældende ernæringsanbefalinger for den specifikke patientgruppe. 

Fordeling af måltider

Tilrettelægges individuelt

Valg af sammensatte fødevarer

Tilrettelægges individuelt

Dagskostforslag

Tilrettelægges individuelt

Portionsstørrelser

Tilrettelægges individuelt

Indholdslister

Tilrettelægges individuelt

Vitaminer og mineraler

Tilrettelægges individuelt

Praktiske råd

Tilrettelægges individuelt

Link til patientforeninger med henblik på vejledningsmateriale findes under de specifikke diæter.