Syge større børn

Børn og unge på 2-17 år med nedsat appetit og et evt. øget energibehov ordineres Sygehuskost til større børn.

Børnenes ernæringstilstand skal følges, så der let kan gribes ind ved yderligere ernæringsproblemer.

Syge børn og unge med nyligt vægttab (>5-10 %) eller vækstkurver, der tyder på akut eller kronisk dårlig ernæringstilstand, bør ordineres Individuel ernæringsterapi.

Det samme er gældende for syge børn og unge med nedsat kostindtagelse kombineret med forventet længerevarende sygdomsforløb eller kroniske sygdomme.

Er fagligt opdateret i 2018