Energi- og proteintilskud

Indikation

Ordineres til personer der har behov for at øge energi- og/eller proteinindtagelsen.

Mange syge/småtspisende drikker ofte en vis mængde næringsfattige produkter uden for hovedmåltiderne. Hvis de erstattes med næringsrige energi- og proteintilskud, oftest i flydende form, kan energiindtagelsen øges væsentligt, uden at det mindsker energiindtagelsen ved hovedmåltiderne.

Energi- og proteintilskud bruges især til personer, som får Dysfagi diæt (Kost med modificeret konsistens) og Kost til småtspisende.

Desuden til rekonvalescenter efter operative indgreb og til personer med kronisk sygdom.

Ligeledes vil det dreje sig om ældre i ernæringsmæssig risiko, hvor der derfor skal startes/er startet Individuel ernæringsterapi

Kostregistrering og Monitorering er derfor nødvendig.

Mål for behandlingen

Energi- og proteintilskud skal medvirke til at genoprette eller opretholde ernæringstilstanden, således at underernæring/fejlernæring undgås/behandles.

Principper

Der findes forskellige typer af produkter i form af hhv. hjemmelavede og industrielt fremstillede energi- og proteintilskud. De hjemmelavede energi- og proteinrige drikke vil ofte have et højt indhold af fedt, mens de industrielt fremstillede produkter ofte vil have en sammensætning, der svarer til Normalkost.

Er fagligt opdateret i 2016